Furutorpsgatans förskola i Helsingborg

Välkommen till vår femårsverksamhet på Furutorpsgatans förskola. Vi håller till i ljusa fina lokaler på Wieselgrensskolan. Tillsammans med de andra förskolorna på Wieselgrens förskoleområde arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Detta innebär att barnen, på ett demokratiskt sätt, är delaktiga i att utforma sin vardag i förskolan.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att se och följa barnens tankar och utmana deras lärprocesser. Det gör vi genom ett projektinriktat arbetssätt utifrån en gemensam nyfikenhetsfråga. Vi har förmånen att ha en pedagogista som handleder oss i vårt arbete med våra projekt och barnens lärmiljöer.
Vi har nära till vackra grönområden som vi ofta besöker för att leka, lära och ge våra barn härliga naturupplevelser.