Barnets utveckling

Följ ditt barn digitalt

För att följa upp barnens lärande använder vi oss av en slags portfolio i ett internetbaserat verktyg som heter Unikum. Här lägger vi in bilder och dokument som visar på barnets intressen, utveckling och lärande. Du som vårdnadshavare kan när som helst på dygnet ta del av och följa ditt barns utveckling genom att logga in i Unikum. Här lägger vi också information om vad som händer i verksamheten.

Utvecklingssamtal

Vi har en ständig dialog med dig som vårdnadshavare om ditt barns utveckling. Dels via daglig kontakt vid hämtning och lämning men även genom utvecklingssamtalet som vi erbjuder minst en gång per år. Då träffas vi och pratar om hur ditt barn har det på förskolan och hur förskolan har utmanat och inspirerat ditt barns lust att lära. Den digitala portfolion är ett bra redskap vid utvecklingssamtalet. Om det finns behov har vi tillgång till en tolk. Som grund för utvecklingssamtalet gör vi även intervjuer med ditt barn.