En dag hos oss

  • Vår förskoleverksamhet har öppet mellan klockan 07:30 och 16:15. Vi samarbetar med Åhusgatans förskola som ingår i vårt förskoleområde och som ligger 100 meter bort, så om ditt barn behöver omsorg tidigare så kan ditt barn lämnas där redan klockan 06:00 och hämtas fram till 18:00. Där håller vi även till mellan 16:15 och 18:00.
  • På morgonen har vi alltid lugn lek inomhus tills alla barn är samlade. De flesta barn brukar vara på plats kring 09:00. Mellan 09:00 och 14:00 har vi pedagogiska aktiviteter vilket kan vara olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Ibland är vi kvar på närliggande lekplats och ibland går vi på utflykt, ofta till Jordbodalen eller Viskängen. Under förmiddagarna delar vi ofta in barnen i mindre grupper.
  • När förmiddagens aktiviteter är över äter vi lunch cirka 12:10 i Wieselgrensskolans matsal. Klockan 14:45 äter vi mellanmål och sedan går barnen ofta ut och leker. Vi stänger klockan 16:15.
  • Alla aktiviteter kopplar vi till läroplanens mål. På Skolverkets webbplats kan du ladda ner och läsa läroplanen.
  • På förskolan arbetar vi med tema och projekt där barnen har stor delaktighet genom att dagligen reflektera över sitt arbete. Vårt projektarbete är mellan kl.09.00-12. Vi delar in barnen i barngruppen i mindre grupper. Barn upptäcker tillsammans och lär av varandra. Vi ser barn som är fulla av nyfikna frågor och som befinner sig i ett ständigt lärande. Vi låter barnens intresse styra verksamheten och är lyhörda för nya intressen hos barnen. Tillsammans med barnen undersöker vi och skapar kunskap. Hos oss har alla barn lika värde och bemöts av respekt och demokratiska värderingar. Vi ser att lärande sker hela tiden tillsammans med andra i olika sammanhang. Tillsammans är vi nyfikna på världen och på hur vi lär och skapar kunskap. Som medforskare på barnens resa uppmuntrar vi barnen att hitta lösningar, tillsammans med en kompis, flera kompisar eller oss pedagoger. Vi lär av varandra och allas röst är av vikt.