Trygghet och trivsel

Alla ska känna sig trygga, trivas och ha roligt hos oss, både barn och föräldrar. Därför arbetar vi aktivt med trygghet och trivsel. Vi är alltid nära barnen och ser till att alla mår bra och blir sedda. Vi pratar ofta om allas lika värde och hur man ska vara mot varandra. Vi lär barnen att alla har olika åsikter och att man får lov att tycka olika.

För att skapa en trygg miljö och motverka mobbning och kränkningar på förskolan låter vi barnen beskriva olika känslor och så pratar vi om vilka sociala regler det finns i samhället och hur man kan lära sig att känna igen när någon är arg, ledsen eller glad. Vi lär oss hur vi ska vara mot varandra på förskolan och hur vi hanterar eventuella konflikter.